Sigurnost kupovine

Web shop mybook.ba ne čuva podatke vezane za Vašu platnu karticu.
Naš webservis ne prikuplja niti traži od vas podatke vezane za vašu platnu karticu, već korisitmo externi online servis za plaćanje Raiffeisen e-pay, te vas molimo da pročitate njihove Uslove korištenja.

Više informacija o korištenju Raiffeisen e-pay usluge možete pročitati u dokumentu Uputstvo za plaćanje putem usluge Raiffeisen e-pay.

Apelujemo da preduzmete mjere predostrožnosti kako bi zaštitili vaše lične podatke kada ste na internetu. Mijenjajte svoju lozinku redovno, koristite kombinaciju slova i brojeva i uvjerite se da ste odabrali siguran web browser.